ПЪРВА МИСИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ”

 17 декември  290

ПЪРВА МИСИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ”

През периода от 06.12. до 09.12.2018 г. , в централна градска част на гр.Шумен, 20 обучени доброволци по проект „Доброволци в действие” реализираха успешно първата си мисия: „Привличане на съмишленици“.

Доброволците бяха разделени в четири отбора. На база придобитите знания и умения всеки отбор привлече съмишленици към своята група. Доброволците сами    избраха атрактивни методи, за да предадат своите послания към връстници и така успешно успяха да привлекат още 20 доброволеца. По време на планиране, организиране и провеждане на кампаниите, доброволците обсъждаха идеите си с екипа по проекта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top