ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 28 ноември  293

ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската Комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, стартирали в България през 2017 г. в рамките на Програмата, в началото на месец декември 2018 г. ЦРЧР ще проведе традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Официалната церемония по награждаване на отличените проекти ще се проведе на 06.12.2016 г. в Централен военен клуб, гр. София от 09:00 ч.

Ако желаете да присъствате*, моля да заявите участието си, като попълните регистрационната форма.

Може да се запознаете с програмата на събитието тук

Ще се радваме да бъдете наши гости!

Екипът на ЦРЧР

*ЦРЧР няма да възстановява разходи за транспорт и настаняване на участниците

Новини

Back To Top