ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КАЛЕНДАРА ОТ СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА “АЛТЕРНАТИВИ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”

 26 ноември  307

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КАЛЕНДАРА ОТ СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА “АЛТЕРНАТИВИ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”

На 27 ноември 2018 г. (вторник) от 10:30 ч. в Регионална Библиотека гр. Велики Преслав ще се проведе пресконференция, на която Фондация “Опън Спейс” ще обяви проектите, които ще бъдат подкрепени в рамките на сезон 3 на програма “Алтернативи Велики Преслав”. Няколко инициативи на млади хора от града ще бъдат подкрепени финансово и логистично през периода ноември 2018 – март 2019 г. и ще се реализират на територията на Община Велики Преслав.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top