ДАЗД И НХГ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ „СИГУРНОСТТА НА ДЕЦАТА В РЕАЛНА И ВИРТУАЛНА СРЕДА“

 25 октомври  352

ДАЗД И НХГ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ „СИГУРНОСТТА НА ДЕЦАТА В РЕАЛНА И ВИРТУАЛНА СРЕДА“

Държавната агенция за закрила на детето и Националната художествена гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив, организират национален конкурс за плакат на тема „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“.

В конкурса могат да участват ученици (до 18 г.) от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ от училищата по изкуствата. Изключително важен е погледът на младите хора и тяхното творческо виждане за това как средата, в който живеят и растат, да бъде сигурна и да гарантира спазването на правата им.

Целите на конкурса са: да се покаже оригиналност на мислене, креативност, цветова култура и индивидуалност; да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка, както и да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

Творбите трябва да бъдат изпратени по електронен път на e-mail: nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg  до 09 ноември 2018 г.

Представянето на творбите и награждаването на победителите ще се проведе на 20 ноември – Международен ден на детето.

 За повече информация ТУК

Новини

Back To Top