НОМИНАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА"- 2018

 25 октомври  293

НОМИНАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА"- 2018

Фондация "Астика" обявява процедура за номинации в VIII-я национален конкурс "Доброволец на годината", издание - 2018. Процедурата е отворена до 23:59 часа на 12 ноември 2018 г. Номинациите за конкурса се подават онлайн ТУК

Националният конкурс "Доброволец на годината" има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото. 

 Правила за номиниране:

За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни граждани, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през периода от 12.11.2017 до 12.11.2018 г. в една от следните тематични области:

1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции); 

2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);

3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)

 4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);

5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);

Забележка:  Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номинирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции.

Материали, свързани с номинациите, може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 12.11.2018г. , по един от следните начини: на електронен адрес: astika2003@abv.bg  или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 - "За Национален конкурс "Доброволец на годината".

 Пълната информацията за конкурса е публикувана на интернет страницата: www.astika.eu и ТУК 

Новини

Back To Top