МЛАДИ СПОРТНИ ПОСЛАНИЦИ ПРЕДСТАВИХА БЪЛГАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ИТАЛИЯ

 15 октомври  248

МЛАДИ СПОРТНИ ПОСЛАНИЦИ ПРЕДСТАВИХА БЪЛГАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ИТАЛИЯ

В периода 11-13 октомври 2018 в Неапол, Италия, се проведе международна конференция за представяне на резултатите от мултиплицирането на програмата за млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“. 

По време на конференцията, Мусалина Джалил и Никола Здравков – двама от младите посланици от България, имаха възможност да представят пред над 80 участници от 8 държави опита, който натрупаха през последните две години. Младежите, които през 2018 година реализираха в различни градове на България 10 седмична програма за физическа активност, насочена към връстниците си, имаха възможност да представят какво са научили чрез програмата, какви трудности са срещнали, как са ги преодоляли. В конференцията взеха участие и Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/ и координатор на проекта, и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС и ментор на младите посланици в рамките на проекта.

По време на конференцията бяха обсъдени различни възможностите за прилагане на програмата „Млади посланици на спортното развитие“ в образователните системи на държавите, участващи в проекта. В международната конференция взеха участие спортни експерти от всички партньорски държави, както и представители на местната експертна спортна общност, като част от темите, които бяха обсъдени бяха резултатите по проекта, влиянието на социалните медии в спорта, спортните ценности и тяхното приложение, добри практики за интеграция на мигранти чрез спорт, реализирани в Италия.

По време на предходните дейности по проекта, младежите имаха възможност да посетят партньорските държави и да обменят опит с местните посланици, който беше изключително ценен при реализацията на активностите. 
Проект „Млади посланици на спортното развитие“, който се реализира в рамките на 2 години, фокусира вниманието върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години.

Партньори по проект “Youth Sport Development Ambassadors” са Полша, Португалия, Словения, Унгария, Уелс, Италия и България, като осъществяването му е съфинансирано от програма „Еразъм+“. Български партньор по проекта: Асоциация за развитие на българския спорт: www.bulsport.bg. 
Видео от програмата във Великобритания: https://www.youtube.com/watch?v=PqYMlA4aMs4  
Млади посланици на спортното развитие от България: https://www.bulsport.bg/ysda_erasmus/view.html?nid=13484  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top