Обучение на тема „ Как да се чувствам удовлетворен от себе си”

 29 октомври  215

Обучение на тема „ Как да се чувствам удовлетворен от себе си”

 Сдружение ИКАР - Хасково НПО: ИМЕ НА НПО МИКЦ ИКАР

Номер на проекта: BG13/

Участници: България, На 13 юли-понеделник, 2015 година в СОУ  П. Берон Свиленград се проведе обучение на тема „ Как да се чувствам удовлетворен от себе си”. В обучението участваха наскоро завършили хора, които проявяваха интерес  към подобен тип обучения.  От самото начало всички участваха дейно, водиха си записки относно основните проблеми, които се разглеждаха.  След като бяха изяснени основните моменти  се премина към ролевите игри.  Една дама бе „звездата”  сред амбицираните младежи, които  научаваха нови и полезни неща по време на ролевите игри. Обучител: Иван Матеев

Галерия

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година ЮНЕСКО обявява 16 ноември за Международен ден на толерантността и приема Декларация за принципите на толерантността - уважение, приемане на многообразието от култури, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност?
Back To Top