СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ: ДАННИ ЗА ХРОНИЧНА ДЕПРЕСИЯ

 10 октомври  419

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ: ДАННИ ЗА ХРОНИЧНА ДЕПРЕСИЯ

За да отбележи днес Световния ден на психичното здраве, Евростат изтъква статистическите данни, които показват, че през 2014 г. 7% от населението на Европейския съюз (ЕС) съобщава за хронична депресия.

Ирландия има най-висок дял от населението, отчитащо хронична депресия (12%), а двуцифрени данни са регистрирани и в Португалия, Германия и Финландия. Делът на хората, които отчитат депресия, е по-малък от 4% в Чешката република, Кипър, България и Румъния.

Дял на населението, съобщаващо, че има хронична депресия по пол през 2014 г.

Делът на хората с депресивни разстройства е по-висок при жените, отколкото при мъжете във всяка от държавите-членки на ЕС. Делът на жените, които съобщават за хронична депресия, достигна своя връх в Португалия със 17%, което допринася за по-голямата разлика между половете в Португалия (делът на португалските жени, които съобщават за хронична депресия, е с 11 процента по-висок от съответния дял за португалците). В Испания, Латвия и Швеция също са регистрирани разлики с най-малко 5 процентни пункта.

Данните за източника са ТУК.

Данните за хроничната депресия са от втората вълна на Европейското проучване за интервю за здравето (EHIS), проведено между 2013 и 2015 г., което обхваща хора на възраст 15 и повече години. Проучването включва въпроси относно самооценката на здравето на индивида и данните за хронични заболявания, които са се случили през последните 12 месеца. Следващата вълна на проучването ще бъде проведена през 2019 г.

За повече информация относно наличните статистически данни за умствени и поведенчески разстройства, моля, вижте статията .

За да се свържете с нас: estat-user-support@ec.europa.eu

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година във Франция за първи път се отбелязва 22 септември като Европейски ден без автомобили с цел формиране на екосъобразно мислене и демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по-приятен?

Видео

Вижте още
Back To Top