ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБИЧАМ ЖИВОТА, ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО”

 09 октомври  141

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБИЧАМ ЖИВОТА, ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО”

Експертният екип,  работещ по проект „Обичам живота, живея здравословно”, проведе информационна кампания в трите професионални гимназии на територията на гр. Банско. Експертите посетиха ПЛТГ "Никола Вапцаров" - град Банско, ПГЕЕ - град Банско и ГТ „Алеко Константинов“, град Банско. Посещенията се осъществиха със съдействието на директорите на трите професионални гимназии, а самите срещи се проведоха съвместно със служители на РУ Банско.

Проведена бе дискусия между служителите на РУ Банско и младежите за опасностите от различните видове зависимости и пристрастяването към различни видове вещества. Експертите информираха младежите за ползите от здравословния начин на живот, спорта, здравословното хранене, ползите от живот сред природата и начините как да се предпазим от различните видове зависимости. На всички присъстващи бяха раздадени информационни материали.

С това мероприятие проект „Обичам живота, живея здравословно” завършва. Проектът се изпълнява под егидата на Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по ЧЛ. 10А от Закона за хазарта за 2018 година.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top