YOUTHUP, SPORTUP ДОБРОВОЛЧЕСКИ УЪРКШОП В БЕРКОВИЦА

 01 октомври  289

YOUTHUP, SPORTUP ДОБРОВОЛЧЕСКИ УЪРКШОП В БЕРКОВИЦА

На 28.09.2018 г. от 10:00 часа, в читалнята на библиотеката към НЧ  „Иван Вазов-1872”, гр. Берковица се проведе обучение-презентация на възможности за младите хора  от 16 до 30 години, да получат умения и опит при осъществяване на доброволчески инициативи по програма „Еразъм” в страната и чужбина. Организатор на събитието беше „Асоциация за развитие на българския спорт“ с партньори община Берковица, общински клуб на БМЧК, НЧ  „Иван Вазов-1872”, гр. Берковица, сдружение „Здраве в Северозапада”.

В срещата взеха участие над 40 младежи, които имаха възможност да получат информация за Европейска доброволческа служба от международните доброволци, които в момента подпомагат АРБС, като всички получиха сертификат за обучението си.

Програмата за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм +“ стартира през 2014 г. и подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежи. Има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. 

Няколко часа след уъркшопа, доброволците взеха участие и в провеждащата се в Национална спортна академия „Васил Левски“ инициатива „Европейска нощ на учените“, по време на която Никола Гургулова (Словакия) представи пред учители по физическо възпитание и специалисти от Академията инициативата Плогинг.  Плогинг събитието се проведе на 20 септември 2018 и имаше за цел освен да постави основите на една нова тенденция в България, също така и да даде своеобразен старт на предстоящата Европейска седмица на спорта, чрез интересн начин да сме активни и да облагородяваме средата около нас.

Тази година АРБС реализира проект „YouthUP, SportUP", който има за цел да даде възможност на четирима международни доброволци да натрупат опит в междукултурната среда и да се запознаят с възможностите, които европейските политики за младежта предлагат. Представители на Португалия, Словакия и Босна и Херцеговина също се включиха в срещата, като участниците от град Сандански имаха възможност да получат информация от първо лице за възможностите, които Европейския съюз предоставя, както и в частност за ползите на доброволчеството за местните общности. Проект YouthUP, SportUP е съфинансиран по програма „Еразъм+“, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси и се реализира в рамките на 2018 година. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top