“НЕ НА АГРЕСИЯТА!”

 27 август  201

“НЕ НА АГРЕСИЯТА!”

Проект „Не на Агресията“,  изпълняван от сдружение „Българска младежка асоциация за плажен спорт“, проведе инициатива със спортен характер, целяща разпределяне на задачи и поемане на отговорности, конкурентност между участниците.

На 07.07.2018г.; 08.07.2018г.; 14.07.2018г.; 15.07.2018г. и 21.07.2018 г.бяха проведени 5 /пет/ инициативи със спортен характер. Общ брой участници – 300 бр. от които 10 % младежи в неравно положение.

На открито бяха поставени табели с указания за изпълнение на различни упражнения. Табелите оформиха трасе от 1 (един) км.

Успешно преминалите трасето участници получиха сертификат за участие и информационни материали.

Инициативата въздейства върху изграждане на дисциплината и адекватно поведение в ситуации с агресия. Формира състезателен дух и желание за водене на активен и здравословен начин на живот.

Участниците получиха информация в неформална обстановка относно превенция на агресията, методи за нейното разпознаване и начини за справяне с нея.

За повече информация: https://www.facebook.com/NeNaAgresiqta/

Проектът се осъществява по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 година с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top