КАМПАНИЯ „ОБИЧАМ ЖИВОТА, ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО”

 24 август  407

КАМПАНИЯ „ОБИЧАМ ЖИВОТА, ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО”

Кампанията „Обичам живота, живея здравословно” се проведе под звуците на Джипси Кингс по време на 21-ото издание на Международния Джаз Фестивал в гр. Банско. Имаше поставена информационна шатра, където младежи на възраст от 15 до 29 години имаха възможност да научат повече за здравословния начин на живот и как да се предпазват от различните видове зависимости. Всички желаещи можеха проверят своите знания във фейсбук играта.

Бяха прожектирани и няколко презентации, представящи ползите от здравословния нaчин на живот, здравословното хранене, опасността за човешкото здраве от различните видове зависимости.

Доброволци раздаваха на своите връстници информационни флаери и брошури и ги информираха за здравословния начин на живот, а за най-любознателните бяха предвидени тениски, гривни и спортни калъфи за телефон.

Проектът се осъществява по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 година с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top