ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ “СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ РОМИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

 12 септември  933

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ “СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ РОМИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

Сдружение “Жажда за живот” – гр. Сливен кани младежки представители, представители на институции и медии за участие в национален форум на тема “Структурен диалог за включване на  младите роми в  обществените процеси за формиране на младежки политики“ , финансиран по Програма „Еразъм+“, Дейност КД3. Основната цел на форума е да се насърчи развитието на диалога и политиките между заинтересованите страни и ще се проведе от 20 до 25 септември 2018 г. в гр. Банско.
Дейностите в националната среща имат за цел да се стимулира по-активното участие на младите роми в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. Участниците във форума ще имат възможност да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора при включването им в местните политики. По време на срещата участниците ще работят с експерти от държавни институции, отговорни за младежките политики в България.

Условия за кандидатстване:
Участници във форума могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са:
- представители на младежки неправителствени организации, работещи на местно, регионално и национално ниво.

 • представители на неформални младежки обединения;
 • Младежки работници;
 • младежки лидери.
  Поканени за участие във форума са и:
  * представители на местната власт от цялата страна;
  * представители на институции на национално ниво, имащи отношение към 
  младите хора;
  * медии.
 • Срок за кандидатстване: 12.09.2018 г.
 • Одобрените за участие представители, ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 14. 09.18 г.
  Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване - https://goo.gl/forms/dFoPeseiwwYhFj1C3
  Разходите за транспорт, настаняване, храна и работни материали се поемат от организаторите.
  За повече информация:  http://www.thirstforlife-bg.com/en/,   info@thirstforlife-bg.com

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година във Франция за първи път се отбелязва 22 септември като Европейски ден без автомобили с цел формиране на екосъобразно мислене и демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по-приятен?

Видео

Вижте още
Back To Top