СТАРТИРА НОВ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ БАНКИ

 21 август  209

СТАРТИРА НОВ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ БАНКИ

За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява национален конкурс по програма „Младежка банка“.

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, с които финансират младежки идеи на конкурсен принцип.

Програмата предоставя:

- финансиране за организационно развитие и обучения;

- въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България

- месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.

Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват:

- неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души;

- неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Защо да кандидатствате?

- Имате реална възможност да допринесете за по-добрия живот в общността.

- Като част от Младежка банка развивате важни умения – лидерство, умения за презентиране, работа в екип, комуникационни умения.

- Повишавате знанията си в областта на филантропията и придобивате опит в управлението на дарителски програми „от младежи за младежи“.

Как се кандидатства?

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени: формуляр за кандидатстване и бюджет на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org.

Краен срок за кандидатстване:

Попълнените документи се изпращат на посочения електронен адрес в срок до 25 август 2018 г., включително.

Важно: Преди да изпратите своята кандидатура, запознайте се указанията за кандидатстване.

Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. За повече информация ТУК 

 

 

 

Новини

Back To Top