ПРОЕКТ „БОРБА С ДИГИТАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ: ДЕЦА ОБУЧАВАТ ДИГИТАЛНО НЕГРАМОТНИ ВЪЗРАСТНИ НА БЕЗОПАСНО И КРЕАТИВНО ИНТЕРНЕТ СЪРФИРАНЕ (EDUWEB)“

 07 август  447

ПРОЕКТ „БОРБА С ДИГИТАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ: ДЕЦА ОБУЧАВАТ ДИГИТАЛНО НЕГРАМОТНИ ВЪЗРАСТНИ НА БЕЗОПАСНО И КРЕАТИВНО ИНТЕРНЕТ СЪРФИРАНЕ (EDUWEB)“

Проект “EduWeb  - Борба с дигиталното изключване: деца обучават компютърно неграмотни възрастни на безопасно и креативно интернет сърфиране“ е съфинансиран по програма „Еразъм+“, ключово действие 2 - „Стратегически партньорства“ на Европейската комисия.

Проектът EduWeb се развива на територията на пет европейски държави – България, Великобритания, Италия, Гърция и Кипър. Бенефициент по европейския проект за България е Министерство на младежта и спорта. Проектът цели да подобри сътрудничеството между училищата и образователните институции в Европа, противопоставяйки се на дигиталното (цифровото) изключване на възрастни хора, когато става въпрос за ползване на интернет. Основната цел на петте партньора е посредством интегриран педагогически подход да превърнат учениците в учители по безопасно и креативно интернет сърфиране на възрастни и дигитално неграмотни хора и/или членове на техните семейства. От пасивни интернет потребители, учениците се превръщат в треньори на по-възрастните членове на техните семейства, като по този начин допринасят към борбата на ЕС срещу дигиталното изключване на хора чрез иновативни преподавателски и педагогически методи.

 Проектът „EduWeb” осигурява и поддържа достъпен публичен образователен портал  както за начинаещи, така и за напреднали интернет потребители. Уеб сайтът работи на 4 официални европейски езика – английски, български, италиански и гръцки. В допълнение, порталът осигурява среда за електронно обучение (E-learning environment), която би могла да се използва за онлайн обучение по безопасно и креативно интернет използване. чрез подходящия образователен материал, необходим за подготовката на дигитално неграмотни хора.

Към настоящия етап от развитието му на територията на Република България, проектът EduWeb e достигнал до знанието на близо 1000 ученици. В изпълнението на проекта активно са участвали близо 150 ученика на възраст между 13 и 17 години, които са се включили в състезания по дигитална грамотност и учителски умения, съвместно организирани от ММС и съответното училище, в което учат. EduWeb се разпространява от Министерство на младежта и спорта, което е въвлекло в изпълнението на проекта учители и ученици от следните спортни училища:  СУ „Юрий Гагарин“, гр. Бургас, СУ „Димитър Рохов“, гр. Сливен, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Враца, СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив, СУ „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе, СУ „Георги Бенковски“, гр. Варна, 166 СУ „Васил Левски“, гр. София. Учители по информационни технологии от всички изброени училища са се включили в изпълнението на проекта. Те са подбрали групи от ученици и заедно с тях са създали електронни курсове за обучение на дигитално неграмотни хора. Учителите допринасят за изграждането на учителски подход у обучаващите се ученици, които след това от своя страна се превръщат в учители на по-възрастни от тях роднини и познати, имащи нужда от дигитална помощ.

В българските ангажименти по проекта е заложено разпространение на интернет сайта на проекта  посредством младежката мрежа на Република България. Предвид будното младежко съсловие в страната, ММС очаква разпространението на уеб сайта на проекта, посредством електронната страница  „Националната информационна система за младежта“, да допринесе за социалното включване на все повече дигитално неграмотни възрастни хора  в съответствие с проектните цели.

Уебсайтът на проекта EduWeb предлага електронно-образователна среда за дигитално неграмотни хора. Последните биха могли да се възползват от нея и да получат познания относно базови възможности, които предоставя светът на интернет. Чрез “Е-learning” средата (портал за електронно образование) в сайта, крайният потребител би могъл да почерпи базови познания в седем различни сфери от съвременното дигитално ежедневие. 

Образователния  сайт може да посетите ТУК 

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top