ИНИЦИАТИВА “НЕ НА АГРЕСИЯТА!”

 18 юли  351

ИНИЦИАТИВА “НЕ НА АГРЕСИЯТА!”

Проект „Не на агресията“, изпълняван от Българска младежка асоциация за плажен спорт, провежда инициатива със спортен характер, целяща разпределяне на задачи и поемане на отговорности, конкурентност между участниците.

Ще се поставят табели на открито и ще оформят трасе от 1 км. На табелите има указания как се изпълняват определени упражнения. При успешно преминаване на трасето, участниците получават сертификат за участие и информационни материали. Инициативата е насочена към насърчаване на младите хора да спортуват като превенция на агресивното поведение.

По време на проекта ще бъдат проведени 5 инициативи със спортен характер в рамките на 5 седмици. Използването на този метод ще допринесе до личния контакт ''лице в лице''  между екипа за управление на проекта и целевата група.

Информация  относно спортната инициатива https://www.facebook.com/NeNaAgresiqta/

Проектът „Не на агресията“ се осъществява по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 година на Министерството на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top