ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“

 13 юли  590

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“

Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в България, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора (до 30 г.) чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Мисията на корпуса е да ангажира младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност като средство за укрепване на сближаването, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно Европейският корпус за солидарност цели да отговори на обществените предизвикателства и да укрепи общностите, като полага особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин Корпусът ще допринесе за европейското сътрудничество между младите хора.

В тази връзка Ви каним на 25 юли 2018 г., от 10:00 часа, в организирано от нас информационно събитие за „Европейски корпус за солидарност“, на което ще Ви запознаем с всички възможности на новата Програма, начините на кандидатстване и предстоящата покана, която ще бъде с краен срок през м.октомври 2018 г.

В рамките на събитието ще бъдат представени основните дейности на програмата:

  • Доброволчество;
  • Стажове и работни места;
  • Проекти за солидарност;
  • Знак за качество;
  • Дейности за работа в мрежа.

Ще бъде направен преглед на възможностите за финансиране за различните целеви групи в рамките на предстоящите покани за кандидатстване.

Регистрационната форма

Регистрацията ще бъде отворена до 20.07.2018г. или до запълване капацитета на залата. В последствие след тази дата ще получите електронно писмо с потвърждение за участие, в което ще изпратим и програмата на събитието.

Събитието ще се проведе в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София, ул. Граф Игнатиев №15, конферентна зала на 1 етаж от 10 часа.

Очакваме Ви!

 

Новини

Back To Top