РИСКОВЕ И НАЧИНИ ЗА БОРБА С АГРЕСИЯТА - МЛАДЕЖКИ ФОРУМ В ТРОЯН

 10 юли  235

РИСКОВЕ И НАЧИНИ ЗА БОРБА С АГРЕСИЯТА - МЛАДЕЖКИ ФОРУМ В ТРОЯН

Между 19 и 22 юли 2018 г. сдружение  Обществен компас по проект „Живот без агресия“  ще реализира дейност „Рискове и начини за борба с агресията - младежки форум в Троян“, насочена към изграждане на умения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и провеждане на демонстрации за практикуване на спорт на открито.

Дейността има за цел да представи на младежите от град Троян и прилежащите населени места различни механизми за овладяване на агресията и осъзнаване на негативните последствия, както и да ги стимулира към физическа активност и спорт. Младежите от общността ще бъдат въвлечени в различни инициативи за подобряване на средата и качеството им на живот и ще се представят национални и европейски възможности. Третият ден ще е практичен и тогава те ще се запознаят с различни форми за физическа активност и спорт. Дейностите ще се организират на открито и ще имат за цел да ги мотивират към изграждане на трайни полезни навици.

 Дейността ще се подготви от координатора на проекта и младежките делегати, които ще организират предстоящите инициативи на местно ниво. Към материалите ще бъдат набавени обучителни пособия, пакет за участниците, брандиране на тениски и др.

Проектът „Живот без агресия“ се осъществява по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 година на Министерството на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top