ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „СПОРТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЗАВИСИМОСТИТЕ“ НА СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „БОТЕВ” ПО НПИМД ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

 03 юли  378

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „СПОРТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЗАВИСИМОСТИТЕ“ НА СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „БОТЕВ” ПО НПИМД ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

План-графиците по проект „Спорт срещу насилието и зависимостите“ на сдружение Волейболен клуб „Ботев” по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта, може да видите в прикачените файлове:

ПЛАН-ГРАФИК по аеробика - Канго Джъмпс  на група от 19-24 г.

ПЛАН-ГРАФИК по аеробика - Канго Джъмпс  на група от 25-29 г.

ПЛАН-ГРАФИК по аеробика - Канго Джъмпс  на група от 15-18 г.

ПЛАН-ГРАФИК по волейбол на група от 19-24 г.

ПЛАН-ГРАФИК по волейбол на група от 25-29 г.

ПЛАН-ГРАФИК по волейбол на група от 15-18 г.

ПЛАН-ГРАФИК по Комбинирана гимнастика на група от 25-29 г.

ПЛАН-ГРАФИК по Комбинирана гимнастика на група от 19-24 г.

ПЛАН-ГРАФИК по Комбинирана гимнастика на група от 15-18 г.

ПЛАН-ГРАФИК по Комбинирана гимнастика на младежи с увреждания

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top