В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ

 02 юли  389

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ

Асоциация за развитие на българския спорт на 20 юни 2018г., в София, България проведе кратък обучителен курс „Интеграция чрез спорт“ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. В него взеха участие спортни треньори, социални и младежки работници, които се запознаха с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи. 

Проект “START – Sport TrAining to Run Together“ има за цел популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи. По време на обучението, участниците ще могат да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. 
 

Една от най-важните теми, които ще бъдат засегнати по време на събитието, е използването на спорт и физическа активност като инструмент за социално включване и интеграция, както и обмен на добри практики по теми, като „Обучение чрез спорт“, методология, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност. „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“, и е представяна многократно пред Съвета на Европа. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху доброто управление на спорта, все повече спортни федерации на европейско и национално ниво проявяват интерес към прилагането й в практиката си. 
Настоящото обучение е част от проект „START – Sport TrAining to Run Together“, финансиран по програма „Еразъм+“. Партньори по проекта са организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top