ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ" - ДО 2025 ГОДИНА

 08 юни  305

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ" - ДО 2025 ГОДИНА

Европейската комисия предложи следващата програма "Еразъм", която има амбицията да следва визията на Комисията да работи за създаването на Европейско образователно пространство до 2025 г., както е посочено в съобщението  от 14 ноември 2017 г. "Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура".

За новата програма "Еразъм" Комисията предлага да увеличи бюджета си до 30 милиарда евро от 2021 - 2027 г.  - с 25,9 милиарда евро за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младежта и 550 милиона евро за спорт.

Целта е:

- Увеличаване на броя на бенефициентите. Чрез удвояване на бюджета на програмата ще бъде възможно да се подпомогнат до 12 милиона души между 2021 - 2027 г., три пъти повече от настоящия финансов период. Бенефициентите включват ученици, студенти от  областта на висшето образование, стажанти, учители, обучители, младежки работници, спортни треньори, както и учащи в професионалното образование и обучение и персонала за обучение на възрастни, включително и тези, които участват в програмата ErasmusPro.

- Да се достигне до хора от всички социални среди. Чрез нови формати и по-лесен достъп за по-малките и местни организации; новата програма ще улесни участието на хората в неравностойно положение.

- Изграждане на по-конкретни отношения с останалата част от света. Сътрудничеството с трети страни също ще бъде подсилено чрез комбинация от физическа и виртуална мобилност.

- Да се съсредоточи върху насърчаването на перспективни в различни учебни области. Подобрената програма ще обърне повече внимание на сферите на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна.

- Насърчаване на европейска идентичност с опит в пътуването. Новата инициатива DiscoverEU ще даде на младите хора възможност да открият културното наследство и разнообразието в Европа.

В работния документ Евродеск е посочен в КЛЮЧОВА ДЕЙСТВИЕ 3 в раздела Дейности за разпространяване и повишаване на осведомеността:

Този раздел ще подкрепя събития, кампании и други дейности, които ще информират гражданите и организациите за програмата "Еразъм" и за политиките на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Ще допринесе за идентифицирането и разпространението на добри практики, както и на успешни проекти от подкрепените проекти чрез Платформата за резултатите от програмата "Еразъм" с цел да им се осигури по-голяма видимост и да бъдат мащабирани на местно, национално и европейско равнище.

Това действие ще подкрепи Европейската седмица на младежта, Европейската седмица на професионалните умения, Европейската седмица на спорта, Форума за образование, обучение и младеж, специални награди за спорт или подобни дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, както и мрежата Eurodesk, която ще повишава информираността сред младите хора относно възможностите за мобилност с учебна цел и ще ги насърчава да станат активни граждани.

Управляванието ще се осъществява от Комисията или от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, въпреки че те ще се изпълняват както на европейско, така и на национално равнище.

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top