ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН” 24-26.05.2018 Г.

 16 май  227

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНСКИ ЗВЪН” 24-26.05.2018 Г.

На 24, 25 и 26 май 2018 г,. в гр. Варна 80 младежи от страната и чужбина ще вземат участие в първия Международен младежки фестивал „Славянски звън”. Фестивалът е с конкурсен харaктер и има за цел да даде на младите хора достъп до културата във всичките ? форми.

Този форум е предпоставка за създаване на трайни културни отношения с другите славянски държави и за засилване на обмена между всички славяноговорящи младежки общности, говорейки с езика на музиката, театъра, киното, танца, художественият текст, изобразителното изкуство.

Повече подробности може да откриете на сайта: http://mmfslavqnskizvun.com/.

Информация от ТУК  

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top