СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

 10 май  318

СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Конкурсът се осъществява по инициатива на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето в рамките на инициативите за 01 юни – Международния ден на детето.

По време на последното за 2017 г. заседание на Съвета на децата към ДАЗД, членовете му предложиха различни инициативи за популяризиране на правата на децата и въвличане на повече деца към каузите на Съвета. Едно от предложенията им бе организиране на конкурс за лого на националния детски консултативен орган.

Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната.

Конкурсът се организира от Държавната агенция за закрила на детето по идея на Съвета на децата.

 Конкурсът се провежда в периода: 17 април  – 17 май 2018 г.

Обявяване на наградите: Седмица на детето (28 май – 3 юни 2018 г.).

Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна.

В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г.

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top