НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 Г. ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1, НАПРАВЛЕНИЕ 2  И НАПРАВЛЕНИЕ 3

 18 април  579

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 Г. ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1, НАПРАВЛЕНИЕ 2 И НАПРАВЛЕНИЕ 3

Заповеди относно одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения  по Направление 1 на програмата:
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И

Заповеди относно одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения по Направление 2 на програмата: 
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И

Заповеди относно одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения по Направление 3 на програмата: 
    О Д О Б Р Е Н И  |  Н Е О Д О Б Р Е Н И

За повече информация  ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

От коя година с резолюция на ООН се отбелязва 21-ви май за Ден на културното многообразие за диалог и развитие?

Видео

Вижте още
Back To Top