СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЕЛИКДЕН В ДПЛУИ, ГР. БАНЯ

 10 април  290

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЕЛИКДЕН В ДПЛУИ, ГР. БАНЯ

На 05.04.2018 г., „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира по проект „SpeeCh – Спортна психична общност“ спортни дейности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово. Спортната сесия, която се проведе в дома, е финална тренировка за участието на представители на институцията в международно спортно събитие, което ще се проведе в Берлин, Германия, в периода 19 - 22 април 2018. Спортните дейности бяха реализирани съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ и Конфедерация „Защита на здравето“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност. 

АРБС работи вече втора година с посочената институция, като през 2017 бяха проведени спортни дейности и беше заснет промоционален видео клип „В спорта всички сме равни!“, който носи посланието: Спортът има силата да подобри социалното включване. 
Той не дискриминира по какъвто и да е признак. Няма различни! 
В спорта всички сме равни! 

Видео кампанията има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Може да го гледате  ТУК  и да споделите, като ще се радваме на подкрепата на максимално много хора, за да покажем силата на спорта.
Проект „SpeeCh – Спортна психична общност“ е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от България е „Асоциация за развитие на българския спорт“. 

За повече информация ТУК

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top