КАМПАНИЯТА „ЗА ПО-ЧОВЕЧНО ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА И В БУРГАС

 29 март  244

КАМПАНИЯТА „ЗА ПО-ЧОВЕЧНО ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА И В БУРГАС

Събитието „Не ме съди, човече“, част от националната кампания „За по-човечно детско правосъдие“ на Национална мрежа за децата, беше проведено в Бургас на 28.03.2018 г., на площад „Тройката“ с подкрепата на общината. Организатор на местното събитие бе сдружение „Верният настойник“ – регионален координатор на Мрежа за децата за Бургас.

Инициативата беше организирана под формата на игра, вдъхновена от популярната детска игра „Не се сърди, човече“, но в този случай носеше името „Не ме съди, човече“. Участниците хвърляха зарчета и се придвижваха, като  можеха да попаднат в квадратче „Откраднат сладолед“, „Откраднато списание“, “Бягство от вкъщи“ и други. Целта беше да избегнат „Затвора“. Играта показваше примерни прояви, водещи до тежки наказания за провинилите се деца. Доброволци раздаваха листовки с информация и контакти на четирите Центъра за права на децата, в които родители на деца с проблемно поведение могат да получат консултация и помощ. Минувачите бяха черпени също с бонбони „Сдъвкано детство“, които символизират репресивната система за детско правосъдие, която наказва младите хора дори за провинения, за които възрастните не носят наказателна отговорност, като бягство от дома, скитничество, употреба на алкохол, просия.

Представители на сдружение „Верният настойник“ разясняваха на бургазлии целта на кампанията, а именно промяна в нормативната база, свързана с децата правонарушители, която е от 1958 година и е неадекватна за съвременната ситуация.

На събитието присъстваха членове на Регионалния съвет към Национална мрежа за децата: председателят на сдружение „Петлите“ Георги Димитров и Ана Буриева, представител на асоциация „Деметра“.

Целта на кампанията е промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Вече близо 10 години Националната мрежа настоява за реформа в детското правосъдие и приемане на нов закон, който да замени сега действащия 60-годишен закон. Кампанията апелира за закриване на интернатите, осигуряване на справедлив процес, достъпна и качествена правна помощ за деца, специализация на професионалистите, работещи с деца – полицаи, следователи, съдии, прокурори, социални работници. Необходими са нови услуги и мерки, алтернативни на лишаването от свобода – програми и услуги за превенция, подкрепа и реинтеграция на децата и младите хора. Защото много често, децата, които пристъпват закона, са деца жертви, живеещи в крайна бедност, без родители или със самотен родител и тяхното поведение обикновено е вик за помощ.

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top