ПРОЕКТ „SAFE IN SPORT“ СТАРТИРА В СОФИЯ

 27 март  306

ПРОЕКТ „SAFE IN SPORT“ СТАРТИРА В СОФИЯ

В периода 26 – 28 март в гр. София се проведе първа международна среща по проект „SAFE in SPORT“, по време на която представителите на трите партньорски организации от България, Хърватска и Турция обсъдиха стъпките, които трябва да бъдат реализирани по проекта за изпълнение на заложените в него цели. Дейностите в България ще бъдат координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт“, която бе и домакин на срещата. По проекта са планирани две международни обучения, в които ще бъдат включени треньори от различни спортове, които ще могат да научат новостите в платометричното обучение, което е неразделна част от подготовката на много спортисти. 

Платометричното обучение е метод за обучение, водещ до адаптиране на нивото на нервно-мускулната, костната и мускулната скоба: подобрено съхранение и използване на еластична енергия, увеличаване на работната площ на активирания мускул, подобрена реакция на несъзнателните нервни рефлекси, мускулно напрежение, повишена мускулна предварителна активация, подобрена мускулна координация. Подобряването на посочените функции несъмнено води до подобряване на мощността на един мотор, следователно плиометричното обучение е неразделна част от подготовката на много спортисти и любители от всички възрасти. 

Партньорите по проекта предложиха допълнителна форма на неформално обучение за треньори за придобиването на нови умения и особено важно, да ги обучат чрез практически упражнения, които ще бъдат проведени от експерти-демонстранти. Висококачествената професионална тренировъчна работа е важна за младите спортисти, които започват спортните си кариери, за да бъдат адекватно лекувани. 

Проект SAFE in SPORT е съфинансиран по програма „Еразъм+ Спорт“ на Европейската комисия. 

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top