СТАТИСТИКА И ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ОФИЦИАЛНИЯ УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 20 март  5983

СТАТИСТИКА И ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ОФИЦИАЛНИЯ УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-СИЛНА ЕВРОПА: НОВИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА

Брюксел, 22 май 2018 r.

Европейската комисия ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително нова стратегия за младежта и нова програма за култура.

Новите инициативи са насочени към подобряване на мобилността с учебна цел и на възможностите за образование в ЕС, към предоставяне на възможности на младите хора, по-специално чрез насърчаване на участието им в гражданския и демократичния живот, както и към използване на потенциала на културата за социален прогрес и икономически растеж в Европа.

За повече информация ТУК 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Статистически данни
  • Най-често проверявани статистически данни
  • Проучвания на общественото мнение

Статистически данни

Най-често проверявани статистически данни

Проучвания на общественото мнение

Проучвания и изследвания на европейска тематика от 1973 г. насам

Вижте също 

Факти и цифри

Участвайте в изготвянето на европейските политики

Годишник на Евростат

Изтегляния 

Статистически данни за държавите

Новини

Back To Top