ЕВРОСТАТ – СТАТИСТИКА ЗА МЛАДЕЖТА

 16 март  5573

ЕВРОСТАТ – СТАТИСТИКА ЗА МЛАДЕЖТА

ЕВРОСТАТ

БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Председателството на Съвета на ЕС

На 1 януари 2018 г. България пое  председателството на Съвета на ЕС.

Председателството на Съвета се редува между държавите-членки на ЕС на всеки 6 месеца. 
През този 6-месечен период председателството председателства заседания на всички равнища в Съвета, като помага да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

По този повод Евростат публикува известна информация и статистика за България.

За повече информация ТУК 

ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОСТАТ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДЕТЕТО: ДОМАКИНСТВА С ДЕЦА В ЕС 

По повод 1 юни – Ден на детето, Евростат публикува набор от показатели за домакинствата с деца в ЕС. 
През 2017 г. Европейският съюз (ЕС) отчита 220 милиона домакинства, почти една трета от които (65,4 милиона) са имали деца
Сред държавите-членки на ЕС, най-голям е делът на домакинствата с деца (40%), пред Кипър и Полша (37%), Словакия (36%), Португалия и Румъния (и 35%). За разлика от тях, най-ниски са показателите в Германия и Финландия (22%), следвани от България (25%), Австрия (26%) и Швеция (27%). 

Дял на домакинствата с три или повече - най-високи в Ирландия, най-нисък в България.

На равнище ЕС почти половината от всички домакинства с деца (47% или 31 милиона домакинства) имат само едно дете, докато 40% (26 милиона) имат две деца и 13% (8,5 милиона) - три деца или повече.

Най-голям е делът на домакинствата с три или повече деца в Ирландия (26%), следвани от Белгия и Финландия (19%), Франция (18%) и Великобритания (17%). На другия край на скалата, по-малко от 10% от домакинствата с деца са имали най-малко три деца в България (5%), Португалия (6%), Испания и Италия (и двете 8%).

Най-голям дял от домакинствата с един родител - в Дания, най-нисък в Хърватия.

Допълнителна информация по тази тема може да намерите в статията ни " Статистика обяснена".

За повече информация, моля свържете се с нас: estat-user-support@ec.europa.eu 

За повече информация ТУК 

 

КОЛКО ЧЕСТО Е ВРЕМЕННАТА ЗАЕТОСТ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА? 

23/05/2018

27 млн. Души на възраст между 15 и 64 години в Европейския съюз (ЕС) имат договор за временна заетост през 2017 г. Това представлява 14,3% от всички служители в ЕС. Временната заетост варира между 12,7% и 14,5% от всички служители през последните 15 години.

През 2017 г. този дял е малко по-висок за жените (14,8%), отколкото за мъжете (13,8%). Също така беше по-висока в еврозоната (16,0%), отколкото в ЕС.

Съществуват значителни несъответствия при използването на договори за временна заетост в държавите-членки на ЕС и между възрастовите групи.

Младите служители очевидно са най-засегнати

Младите хора са с най-голям дял от временните договори. Миналата година в ЕС почти 8 милиона младежи, или почти половината (43,9%) от служителите на възраст между 15 и 24 години, бяха наети по временен договор.

В страните-членки на ЕС повече от седем на всеки десет млади служители имат временен договор в Испания (73,3%) и Словения (71,6%). Около две трети от тях са имали такива договори в Полша (68.2%) и Португалия (65.9%), докато около шест от десет са били засегнати в Италия (61.9%), Хърватия (60.8%) и Франция (58.0%).

За разлика от тях, делът на младите хора, работещи с временен договор, е по-малък от 10% в Румъния (4,1%), Латвия (6,7%) и Литва (6,8%). (12.7%), Малта (13.0%), Великобритания (14.5%) и Унгария (17.6%).

За повече информация ТУК 

 

15 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕМЕЙСТВОТО. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРОСТАТ „КОГА МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ БЯГАТ ОТ ГНЕЗДОТО?“

По повод 15 май – Международния ден на семейството, Евростат излезе с проучване „Кога младите европейци бягат от гнездото?“

В Европейския съюз (ЕС) 28,5% от младите хора на възраст от 25 до 34 години все още живеят заедно с родителите си през 2016 г. В ЕС този дял варира: 10% в държавите-членки на Северна Америка; Дания (3.8%); Финландия (4.3%) и Швеция (6.0%).

Като цяло се оценява, че младите хора напускат родителското домакинство на средна възраст 26 години в ЕС. Но съществуват значителни несъответствия между държавите-членки.

В скандинавските държави-членки и Люксембург младежите напускат в началото на 20-те си години. През 2017 г. първите места са за трите скандинавски държави - Швеция (21.0 години), Дания (21.1 години) и Финландия (21.9 години), както и в Люксембург (21.4 години). Следват тези в Естония (23.1 години), Белгия (23.4 години), Холандия (23.6 години), Германия (23.7), Франция (24.0 години) и Обединеното кралство (24.4 години).

В противоположния край на скалата са младежите от Малта и Хърватия, които остават най-дълго в родителското домакинство. Те напускат домовете си на средна възраст съответно 32.2 и 31.9 години. Следват тези от Словакия (30.8 години), Италия (30.1 години), Гърция (29.4 години), Испания (29.3 години), Португалия (29.2 години) и България (28.9 години).

 Повече информация за данните  ТУК 

Във всяка държава-членка на ЕС младите жени са били склонни да напускат родителското домакинство по-рано от мъжете. Най-високи разлики между половете са регистрирани в Румъния (25.6 години за мъже, 30.3 за мъже), България (26.5 срещу 31.1), Хърватия (30.4 срещу 33.4), Словакия (29.4 срещу 32.2), Унгария (26.0 срещу 28.8), Гърция (28.0 срещу 30.7) и Чехия (25.1 срещу 27.7).

За повече информация ТУК 

 

НЕРАВЕНСТВО НА ДОХОДИТЕ В ЕС

Данните от 2016 г. показват широко неравенство в разпределението на доходите. В ЕС 20% от населението (с най-висок доход) получи 5.2 пъти по-голям доход от 20%.

Това съотношение варира значително в държавите-членки, от 3,5 в Чешката република и 3,6 в Словения, Словакия и Финландия до 6,0 или повече в България (8,2), Литва (7,1), Румъния (7,0 през 2017 г.), Испания и Гърция 6.6), Латвия и Италия (и двете 6.3).

Набор от данни за източниците можете да намерите тук 

В сравнение с 2008 г. Латвия регистрира най-голямо намаление на коефициента на неравенство на доходите (от 7.3 през 2008 г. на 6.3 през 2017 г., намаление от 1), следвано от Великобритания (-0.5), Белгия и Полша (и двете - 0.3).

Най-голямо е увеличението в България (от 6.5 през 2008 г. до 8.2 през 2017 г. или +1.7), Италия (+1.1), Испания и Литва (и двете +1.0).

 Коефициентът на дял на квинтилите е делът на общия еквивалентен разполагаем доход, получен от 20% от населението с най-висок доход (горна квинтила) спрямо тази, получена от 20% от населението с най-нисък доход (най-нисък квинтил).

 Неравнопоставеността на доходите (коефициент на дял на квинтилите) е един от индикаторите на социалния индекс, който подкрепя европейския стълб на социалните права.

 Повече информация

Уебсайт на Евростат относно европейския стълб на социалните права

Социална таблица с показатели

Статистика Обяснена статия за материалните условия на живот

За да се свържете с нас: estat-user-support@ec.europa.eu

За повече информация ТУК 

 

МОМИЧЕТАТА И ЖЕНИТЕ СА СЛАБО ПРЕДСТАВЕНИ В ИКТ 

Над 1,3 милиона души са записани в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в Европейския съюз (ЕС) през 2016 г. Жените са до голяма степен малцинство, което се равнява само на един на шест студенти по информационни и комуникационни технологии (16,7%).

В страните-членки на ЕС делът на жените студенти варираше от по-малко от една десета в Холандия (6%), Белгия (8%) и Люксембург (почти 10%) до над една четвърт в България (33% 31%), Гърция и Швеция (както 29%), така и Кипър (26%).

Наборът от данни за източника може да се намери ТУК .

Подобен модел може да се наблюдава и на пазара на труда. През миналата година в ЕС бяха назначени 8.4 милиона души в ЕС като специалисти по ИКТ. Данните показват, че професията е предимно мъж, тъй като жените представляват само 17,2% (1,4 милиона) от всички специалисти по ИКТ, наети в ЕС.

В държавите-членки на ЕС жените представляват по-малко от 10% от специалистите по ИКТ в Унгария (8,9%) и Чехия (9,3%), докато около един специалист по ИКТ от четири е жената в България (26,5% и Литва (и двете - 25,7%).

Наборът от данни за източника може да се намери ТУК .

Тази информация е публикувана от Евростат по повод Международните момичета по Деня на ИКТ, чествана на 4-ти четвъртък през април всяка година. Това е глобална инициатива, насочена към насърчаване на момичетата и младите жени да обмислят проучвания и кариера в нарастващата сфера на информационните и комуникационните технологии.

За повече информация, моля свържете се с нас: estat-user-support@ec.europa.eu 

За повече информация ТУК 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРОСТАТ

През 2016 г. домакинствата в Европейския съюз (ЕС) харчат над 90 милиарда евро или 1,1% от общите си разходи за потребление на книги, вестници и канцеларски материали. Това представлява 0,6% от БВП на ЕС или около 200 EUR на жител на ЕС. Годишно домакинствата харчат двойно повече суми за книги, вестници и канцеларски материали, докато прекарват по пакетни почивки. От друга страна, разходите на домакинствата за тези стоки бяха по-малко от половината от разходите им за услуги за отдих и култура.

Разходите за книги, вестници и стационарни стоки намаляват. През 1995 г. 1,8% от общите потребителски разходи на домакинствата в ЕС бяха посветени на тези позиции. Оттогава броят на акциите намалява постоянно до 1,1% през 2016 г.

Дял на разходите на домакинствата за книги, вестници и канцеларски материали най-висок в Словакия, най-нисък в България и Гърция

През 2016 г. домакинствата в Словакия отделят най-голям дял от общите си разходи за книги, вестници и канцеларски материали (2,1%). Следват домакинствата в Германия (1,6%) и Полша (1,4%).

В противоположния край на скалата, най-ниските акции са регистрирани в България и Гърция (и двете 0.6%), Чехия, Испания и Малта (всички 0.7%).

За повече информация ТУК 

 

МОЖЕ ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ ДА ПЛАТИТЕ ВСИЧКИТЕ СИ СМЕТКИ?

Дял на тежко материално лишени от населението до 6,7% в ЕС.

Около 33 милиона души в тази ситуация в ЕС, според ранни оценки за 2017 г.

През 2017 г. 6.7% от населението или около 33 милиона души в Европейския съюз (ЕС) бяха сериозно материално лишени .

Това означава, че те не могат да си позволят поне четири от следните неща, за които повечето хора смятат, че са желателни или необходими, за да водят адекватен живот:

 • плащат сметките си навреме;
 • поддържат дома си адекватно топъл;
 • изправени пред неочаквани разходи;
 • яде месо (или риба или вегетариански еквивалент) редовно;
 • вземете една седмица почивка далеч от дома; телевизор;
 • пералня;
 • кола;
 • телефон.

Данните от 2017 г. отразяват продължаващата низходяща тенденция в дела на лицата, които са сериозно материално лишени от ЕС, откакто достигна своя връх от 9,9% през 2012 г.

 Най-засегнати са едни възрастни домакинства. Скоростта на тежко материално лишение за домакинства с един възрастен е 9.6%, ако домакинството няма деца на издръжка. Тя възлиза на 14,3% за домакинство, състоящо се от един възрастен с деца. За домакинствата, в които присъстват двама или повече възрастни, процентите са значително по-ниски: 5,2% без деца и 6,1% с деца.

Най-голямо намаление на сериозните материални лишения в Румъния

В повечето от държавите, за които са налични 2017 данни, степента на тежки материални лишения е намаляла в сравнение с 2016 г. Изключенията са Дания, където тя се е увеличила с 0,5 процентни пункта, от 2,6% през 2016 г. до 3,1% през 2017 г., тя остана стабилна на 2,6%. Най-големите намаления са регистрирани в Румъния (от 23,8% през 2016 г. до 19,4% през 2017 г. или -4,4 процентни пункта), следвана от Италия (от 12,1% до 9,2% или -2,9 процента), Хърватия (от 12,5% до 10,3% , или -2.2 процентни пункта), България (от 31.9% до 30.0%, или -1.9 процентни пункта) и Кипър (от 13.6% на 11.7%, или -1.9 процентни пункта).

Най-висок процент на тежки материални лишения в България и Гърция

В страните от ЕС в България (30.0%), Гърция (21.1%), Румъния (19.4%) и Унгария (14.5%) регистрират най-висок дял на тежки материални лишения. За разлика от тях, нивата на сериозни материални лишения са били под 3% в Швеция (0,8% през 2016 г.), Люксембург (1,6% през 2016 г.), Финландия (2,0%) и Нидерландия (2,6%).

За повече информация ТУК 

 

ИМА ПОВЕЧЕ БЕБЕТА, РОДЕНИ В ИЛИ ИЗВЪН БРАКА

Над 5,1 милиона бебета са родени в Европейския съюз (ЕС) през 2016 г. В осем от 28-те държави-членки по-голямата част от бебетата са родени извън брака, докато в осем други държави-членки две трети от бебетата са родени от омъжени родители.

Делът на ражданията извън брака е най-висок във Франция, най-нисък в Гърция.

С шест от всеки десет бебета, родени от неженени родители, през 2016 г. Франция има най-голям дял (59,7%) от бракосъчетанията извън ЕС. Франция е последвана от България и Словения (58,6%). Повече от половината раждания са настъпили и извън брака в Естония (56,1%), Швеция (54,9%), Дания (54,0%), Португалия (52,8%) и Холандия (50,4%).

За разлика от това, по-малко от 1 на 10 бебета са родени на неженени родители в Гърция (9,4%). Раждаемостта извън брака е една четвърт от всички бебета родени в Хърватия (18.9%), Кипър (19.1%) и Полша (25.0%), а за една трета от бебетата, родени в Литва (27.4% 28,0%), Румъния (31,3%) и Малта (31,8%).

За повече информация ТУК 

 

БЕЗРАБОТИЦАТА В ЕВРОЗОНАТА - 8,5%

Сезонно коригираната безработица в еврозоната (EA19) е била 8,5% през февруари 2018 г., от 8,6% през януари 2018 г. и от 9,5% през февруари 2017 г. Това е най-ниският процент, регистриран в еврозоната от декември 2008 г. насам. през февруари 2018 г. е бил 7,1%, което е спад от 7,2% през януари 2018 г. и от 8,0% през февруари 2017 г. Това е най-ниският процент, регистриран в ЕС-28 от септември 2008 г. Тези цифри са публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. 

 

ЖЕНИТЕ В ЕС ИМАТ СРЕДНО ПЪРВОТО ДЕТЕ НА 29 ГОДИНИ

През 2016 г. в Европейския съюз (ЕС) са родени 5.148 млн. Бебета, в сравнение с 5.103 млн. През 2015 г. Средно в ЕС жените, които родили първото си дете през 2016 г., са на 29 години. В държавите-членки майките за първи път са средно най-младите в България и най-старите в Италия.

Информация от ТУК 

 

ПОЛОВИНАТА ОТ БЕЗРАБОТНИТЕ МЛАДИ ХОРА В ЕС СА ГОТОВИ ДА СЕ ПРЕМЕСТЯТ НА РАБОТА

50% от безработните на възраст 20-34 години в Европейския съюз (ЕС) не са склонни да променят мястото си на работа, 21% са готови да работят за работа, но само в една и съща страна, а 12% до друга държава-членка на ЕС. 17% дори биха били готови да се заемат за работа извън ЕС.

Информация от ТУК 

 

ЖЕНИТЕ В ЕС СА ПОЛУЧИЛИ СРЕДНО 16% ПО-МАЛКО ОТ МЪЖЕТЕ ПРЕЗ 2016 Г.

През 2016 г. нереализираната разлика в заплащането на жените и мъжете възлиза на малко над 16% в Европейския съюз (ЕС). С други думи, жените печелят средно 84 цента за всяко евро, което човек прави на час. В държавите-членки разликата в заплащането на жените и мъжете през 2016 г. варира от малко над 5% в Румъния и Италия, до повече от 25% в Естония, следвана от Чешката република и Германия (и почти 22%).

Информация от ТУК 

 

650 000 ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ 2017 Г.

През 2017 г. 650 000 кандидати за първи път, търсещи убежище, кандидатстваха за международна закрила в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Това е малко над половината от регистрирания брой през 2016 г., когато са регистрирани 1 206 500 кандидати за първи път за убежище и е сравнимо с нивото, записано през 2014 г., преди пиковете от 2015 г. и 2016 г.

Информация от ТУК 

 

МЛАДЕЖКАТА СТАТИСТИКА играе важна роля при оценката на напредъка към целите, залегнали в Младежката стратегия на ЕС (2010-2018 г.): по-добри възможности за образование и работа, както и насърчаване на активното гражданство, социалното включване и солидарността на младите хора между 15 и 29).

БАЗА ДАННИ

Младежката статистика обхваща областите на действие, определени в стратегията за младежта, както и демографска контекстуална информация:

 • Демографията дава някои основни индикации за основните тенденции, засягащи младежкото население.
 • Образованието и обучението информират за участието на младите хора във формално и неформално образование и обучение.
 • Заетостта и предприемачеството информират за интеграцията на младите хора на пазара на труда, както като служители, така и като предприемачи.
 • Здравето и благосъстоянието включват показатели за здравето и благополучието на младите хора, които са съсредоточени върху стила на живот, здравния статус, както и психичното здраве.
 • Социалното приобщаване включва показатели за младото население, изложено на риск от бедност или социално изключване.
 • Културата и творчеството включва показател за честотата на участие в културни дейности. Понастоящем се разработват нови показатели.
 • Участието включва показатели за участието на младите хора в цялото общество.
 • Доброволческата дейност включва показател за участието в неформални доброволчески дейности.
 • Младежта и светът трябва да измерват мобилизацията на младите хора в разработването на глобални политики на всички равнища, като използват съществуващите младежки мрежи и инструменти. Понастоящем обаче в европейската статистика няма установени данни за тази цел.
 

За повече информация ТУК 

 

ДОКЛАД НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА 2013-2015 Г. 

Докладът за младежта на ЕС от 2015 г. бе публикуван на 15 септември 2015 г. Той представя пълна картина на положението на младите хора в Европа и начина, по който те се занимават с политиката в периода 2013-2015 г.

Докладът за младежта на ЕС за 2012 г. обобщава резултатите от първия цикъл на работа на стратегията на ЕС за младежта (2010-2012 г.) и предлага приоритети за следващите 3 години. Той представя статистика за това как финансовата криза засегна положението на младите хора в ЕС.

За повече информация ТУК 

 

ГД „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“: МЛАДЕЖ  

 

ДА БЪДЕШ МЛАД В ЕВРОПА ДНЕС 

Да бъдеш млад в Европа днес е онлайн публикация на Евростат, представяща последните статистически данни за положението на децата и младите хора в Европейския съюз (ЕС) ; тя е достъпна и на хартиен носител и като сваляем PDF файл ( последно издание ), ISBN 978-92-79-43243-9 , doi: 10.2785 / 59267, Cat. №: KS-05-14-031-BG-N.

Въведение

Резюме

1. Демографски тенденции

2. Семейство и общество

3. Здраве

4. Образование

5. Пазар на труда: достъп и участие

6. Условия на живот

7. Цифров свят

За повече информация ТУК 

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ОТБЕЛЯЗВАМЕ 4 ЮНИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА - ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯТА?

Видео

Вижте още
Back To Top