ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PICS

 12 март  203

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PICS

В периода 10-11 март 2018 г.  в Букурещ, Румъния се състоя първата международна среща по проект „Платформа за Включване, Култура и Спорт“ (Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS/). В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Христо Джамбазки – доброволец в организацията. По време на срещата бяха обсъдени дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта и възможностите за ползване на спорта като средство за социална промяна и да насърчаване на използването му за постигане на социални постижения.

Основната цел на проект Платформа за Включване, Култура и Спорт (Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS/) е да се фокусира върху популяризиране на доброволческите активности в спорта, заедно със социалното включване, равните възможности и информираността за значението на физическите активности, повишаващи здравословното състояние чрез участие и равен достъп до

За постигането на горепосочените цели ще бъдат организирани четири основни дейности (първа среща, два обучителни курса и заключителна церемония). Иновативните аспекти на проекта се състоят в решението да се предложи на участниците най-изчерпателната визия за концепцията на спорта. Освен това, в този проект, добавената Европейска ценност ще бъде създадена чрез популяризиране на най-добрите практики във всички участващи държави-членки, чрез свободното движение на хората, включени в проекта, и чрез създаване на мрежи.

Проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /PICS/ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: БИХТЕ ЛИ СТАНАЛ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top