НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ПЕТЯ ДУБАРОВА" 2018

 07 март  181

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ПЕТЯ ДУБАРОВА" 2018

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, регионално управление по образованието – Бургас обявяват Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 г.

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12. клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

  • Поезия - до пет стихотворения;
  • Проза – до три разказа.

На основание чл. 10, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ученици от 14 до 18 години, класирани на първо, второ и трето място в конкурса за съответната година, имат право да кандидатстват за стипендия.

• Конкурсът е анонимен.

• Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес: гр. Бургас 8000, ул. “Гладстон“ 68, Къща музей “Петя Дубарова“.

• Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

• Крайният срок за изпращане е 31 март 2018 г.

 Телефон за справки: 056 / 81-41-10, имейл: eldubo@abv.bg

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top