ДОБРОВОЛЦИ

 03 март  5546

ДОБРОВОЛЦИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

ЗА ПОДГОТОВКА НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“

ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

 

 

Във връзка с процедурата за набиране на доброволци за организиране и провеждане на събитията в сектор „Младеж“ по време на Българското председателството на Съвета на ЕС, информираме всички кандидати, че процедурата е вече финализирана и всички включени в екипа доброволци са информирани.

Благодарим на всички кандидати за проявената активност и интерес. Щастливи сме от факта, че толкова много млади хора се включиха в процедурата. Надяваме се и в бъдеще да работим заедно!

 

С уважение,

Екип на дирекция „Младежки политики“

Министерство на младежта и спорта

Новини

Back To Top