КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ “МЛАДИТЕ – ИНОВАТОРИ НА БЪДЕЩЕТО”

 14 февруари  590

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ “МЛАДИТЕ – ИНОВАТОРИ НА БЪДЕЩЕТО”

Фондация “Българска памет”, Република България в партньорство със сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова, изпълнява проект “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”, финансиран по програма „Еразъм +”. Проектът си поставя като основна цел, чрез форми на неформално обучение, да изгради в 45 младежи умения за по-лесната адаптация на пазара на труда, поставяйки фокус върху развитието на иновативно, креативно и аналитично мислене.

В тази връзка, обявяваме конкурс за проектна идея “Младите – иноватори на бъдещето”

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез попълване на бланка “Младите – иноватори на бъдещето”. 

Линк към бланката

Кой може да участва? 

Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 17-19 г. от Югозападна и Североизточна България, Молдова и Македония.

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 12-16 март 2018 г.

Моля, в срок до 23 февруари 2018 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате попълнената бланка “Младите – иноватори на бъдещето”.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top