МИНИСТЪР КРАЛЕВ И МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА ШАММА БИНТ СУХЕЙЛ ФАРИС АЛ-МАЗРУЙ ОБСЪДИХА БЪДЕЩО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 31 януари  216

МИНИСТЪР КРАЛЕВ И МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА ШАММА БИНТ СУХЕЙЛ ФАРИС АЛ-МАЗРУЙ ОБСЪДИХА БЪДЕЩО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев проведе работна среща с министъра на младежта на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) Шамма бинт Сухейл Фарис Ал-Мазруй. Министър Ал-Мазруй е най-младият министър в света, назначена само на 22 години. Участие в разговора взе и постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов, както и Ася Панджарова и Ралица Диканска - български младежки делегати към ООН (2017-2018). 
Двамата министри обсъдиха политиките на България и ОАЕ в сферата на младежките политики като споделиха добри практики, насочени към младежкото включване и развитие на умения и талант. Министър Кралев подчерта, че младежкото развитие е приоритет на българското правителство. Той разясни целите на бъдещата Европейска стратегия за младежта и заяви, че демографските предизвикателства и изтичането на мозъци са водещи теми в сектор “Младеж” в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Красен Кралев и Шамма бинт Сухейл Фарис Ал-Мазруй се ангажираха с формализиране на партньорството между двете държави в младежкия сектор, както и с провеждането на съвместни инициативи. 
Българският министър приветства приобщаването на млади хора в политическите процеси, какъвто пример е и министър Ал-Мазруй. Красен Кралев сподели, че това е политика и на българското правителство като има многобройни примери за млади и способни хора на изключително отговорни позиции – както в Министерство на младежта и спорта, така и в изпълнителната, местната, законодателната власт и в Европарламента. 
Министър Кралев проведе работна среща и с министъра на младежта на Унгария Каталин Новак, която изрази подкрепа за приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор “Младеж”. Министър Новак също приветства факта, че се поставя приоритетно темата за демографските предизвикателства в рамките на ЕС и изрази готовност за сътрудничесто и подкрепа между София и Будапеща. 
В рамките на работното си посещение в ООН българският министър на младежта и спорта разговаря също с министъра на младежта на Кот-Дивоар Сиди Тур. Министър Тур изрази желание за обмяна на добри практики в младежката сфера с цел създаване на закон и стратегия за младежта в Кот-Дивоар, която да бъде базирна на добрата българска нормативна уредба в сектора. 

Новини

Back To Top