ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ ОБУЧИТЕЛИ

 31 януари  655

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ ОБУЧИТЕЛИ

Сдружение „АСУ Делфи”, регионален партньор по проект „Recognize & Change” (“Приеми и промени” (bg text) на Община Торино, Италия, набира кандидати за младежки обучители. по Критерии за подбор на кандидати. Кандидатите трябва:

·         да са на възраст между 17 и 27 години;

·         да притежават добри комуникационни умения;

·         да имат желание да работят в формална и неформална образователна среда с ученици от средните и основни класове;

·         да са мотивирани за повишаване  на знанията и  уменията си по темите: Идентичност и взаимоотношения (тема за 2018 г.), Дискриминация (тема за 2019 г.) и Насилие (тема за 2020 г.).

·         да умеят да работят в екип (в голяма група и по двойки).

Позицията е подходяща за студенти, ученици в горен гимназиален курс, социални и младежки работници, обучители, учители, училищни психолози и педагози.

Предимство е кандидатите да са от област Бургас, да имат релевантен практически опит при работа с младежи във формална или неформална среда и да владеят разговорно английски език (последното е предимство за кандидати, желаещи да участват в обмен в чужбина, през периода 2018-2020 г.).

Процедура за подбор на кандидати:

Етап I: Кандидатстване онлайн на електронната форма ТУК  до 17:00 часа на 10.02.2018 г. Активен линк към формуляра за кандидатстване. 

Етап II:  Провеждане на интервю с кандидатите през периода 11 - 13 февруари 2018 г. (на място в офиса на организацията в Бургас, по skype или facebook messenger). Публикуване на списък с одобрените кандидати до 10:00 часа на 14 февруари 2018 г.

Етап III. Подписване на споразумения с одобрените кандидати и обявяване на дата, място и програма на двудневното обучение, срок 14-17.02.2018 г.

Практически дейности/ангажимент на младежките обучители:

Младежките обучители ще преминат двудневно обучение в края на месец февруари 2018 г. По време на обучението те ще придобият ключови компетенции по годишната темата, заложена  в проекта „Идентичност и взаимоотношения“. След обучението, през периода от 5 март - 15 май 2018 г. обучителите ще вземат участие в минимален брой практически часове, които ще бъдат реализирани в училищна среда при работа с младежи от средните училища, асоциирани за целта.

По време на дейността си обучителите ще бъдат подпомагани от мениджър за местна осведоменост и обучение (MLAE). Дейността ще се реализира по международна методология, адаптирана към нуждите на региона.

Признание и стимули за младежките обучители:

Всички младежки обучители, преминали теоретичния и практически курс, ще бъдат сертифицирани. По проекта, всяка година, през следващите три, един от младежките обучителите ще има възможността да вземе участие в международен седмичен обмен в Гърция, с цел повишаване на ключовите си компетенциите по съответната годишна тема. По проекта са предвидени материални стимули под формата на ваучери за материали, услуги, храна на всички младежки обучители, участвали в реализирането на предвидените практически дейности.

За контакти и допълнителна информация: Иван Иванов - мениджър Местна осведоменост и обучения (MLAE), тел. 087 6427355, 

Апостол Стойчев - регионален представител на проекта, тел. 0898750275; e-mail: recognizebs@gmail.com

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top