СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018

 23 март  1139

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати както и за научен престой на постдокторанти.

СРОКОВЕ

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

  • 23 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване;
  • 27 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати;
  • 11, 12 и 13 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
  • 19 април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт.
  • април/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top