СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018

 23 март  955

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати както и за научен престой на постдокторанти.

СРОКОВЕ

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

  • 23 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване;
  • 27 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати;
  • 11, 12 и 13 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
  • 19 април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт.
  • април/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

За повече информация ТУК 

Събития

Back To Top