Работилница „Предприемачество“ в с.Скалица, обл.Ямбол

 28 ноември  664

Работилница „Предприемачество“ в с.Скалица, обл.Ямбол

Сдруж."Ямболски младежки информационен център"

В час по СИП "Предприемачество" се сформираха три цеха-два за изработване на детайли от отпадъчни материали и един цех "Опаковъчен" за естетическо оформление на завършен продукт. Избрана беше комисия за качество и контрол върху готовите изделия. МИКЦ Ямбол подпомогна тази инициатива на училището. Учениците определиха цени на които ще се продават готовите изделия и разпределиха готовата печалба която ще получат.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top