ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВЯВА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ПО ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

 25 януари  51

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВЯВА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ПО ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Българският езиков департамент към дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия обявява стажантска програма по писмени преводи.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари, а самият стаж ще се проведе в периода октомври 2018 г. - януари 2019 г. Програмата предвижда месечен грант в размер на 1176.83 евро.

Стажантската програма на Българския езиков департамент е част от общата стажантска програма на Европейската комисия. Всяка година по нея се приемат към 1300 души, които имат възможност да се занимават с дейности в своята област на специализация, както и да опознаят работата на евроинституциите.

Повече информация, както и онлайн формуляра за кандидатстване, както за преводаческия стаж, така и за всеки друг стаж в ЕК, може да намерите ТУК.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top