ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

 22 януари  643

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

През изминалите няколко месеца с успешното изпълнение на проект „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ фондация „ВИ АРТ” успя да информира и популяризира младежко предприемачество сред младите хора в гр. Пазарджик. Това стана възможно след провеждане на следните дейности:

  • Младежките лидери по проекта организираха и проведоха инициативи в три СОУ в гр. Пазарджик.
  • Ден на младежкото предприемачество, където се създадена платформа за споделяне на добри практики, както и за среща на  младите хора с успели млади предприемачи.
  •  Уъркшоп за насърчаване на предприемаческото мислене сред младите хора.

Обща цел на проекта бе повишаване на информираността, насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора чрез предоставянето на платформа за споделяне и ориентиране.

В различните дейности по проекта се включиха над 210 млади хора.

Изпълнението на проект „Старт – младежко предприемачество“ се осъществи с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Младежко предприемачество.

Страницата на проекта  www.facebook.com/Старт-Младежко-предприемачество 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top