ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПАСПОРТ

 16 януари  466

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПАСПОРТ

В периода 14 - 17 януари 2018, в Сасари, Италия се проведе първа международна среща по проект ПАСПОРТ. Тя събра представители на партньорските организации, които обсъдиха дейностите по проекта и начертаха пътна карта, чрез която те ще бъдат изпълнени. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор от България, като в срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Константин Занков – член на УС на АРБС.

Основната цел на Проект за Академична Спортна Подкрепа – ПАСПорт е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера с образованието. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие. 

Настоящото партньорство е изградено от 6 партньора от 5 различни страни. Проектът ще се съсредоточи в създаване и развитие на обучителна програма в сферата на спортния мениджмънт под формата на двойно кариерна програма. Този процес ще бъде извършван от две академични организации в консорциум с шест партньора и сто спортисти. Партньорство ще бъде съвместната работа на ключови партньори, които ще развият нови образователни модули за спортисти в сектора на управлението, като един от инструментите ще бъде изграждането на онлайн платформа. 

Партньори на проекта за Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС), Mine Vaganti NGO (Италия), FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Австрия), Športna zveza Ajdovš?ina (Словения) and Business school PAR (Хърватска). 

Проект ПАСПОРТ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.

За повече информация ТУК 

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top