БЛИЗО 1 892 МЛАДЕЖИ СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА МИКЦ - ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.

 20 декември  184

БЛИЗО 1 892 МЛАДЕЖИ СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА МИКЦ - ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.

Екипът на „Младежки информационно-консултантски център – област Ямбол “ отчете реализираните дейности за 2017 г. Общо 1 892 младежи от населените места в област Ямбол са се включили в реализираните дейности през годината.

Екипът на МИКЦ -  област Ямбол цели да предостави на младите хора широка палитра от знания и умения, които да получат чрез различни с темите си обучения, консултации и информационни услуги, във формална и неформална среда. Този тип образование повишава социалната отговорност и активност на младите хора, учи ги на критично мислене и е в подкрепа на тяхното личностно развитие, сподели ръководителят на МИКЦ област Ямбол г-н Калоян Калиманов - „Изключително много се радвам, че с екипа от специалисти успяхме да надградим предишните проекти и отчитаме една успешна година. Признаваме, че имаше и моменти, в които не ни беше лесно, но мотивацията на участниците ни даваше енергията, от която имахме нужда“.

Обученията и консултациите, които са реализирани от МИКЦ област Ямбол през 2017г. са в следните теми и направления:

 Как да напишем CV и мотивационно писмо. Представяне на интервю за стаж на работа. Професионално ориентиране и кариерно развитие. Мотивация.

 Цикъл обучения на тема „Вземане на решения. Умения за решаване на конфликти. Преодоляване на конфликти в училищна и обществена среда” за ученици 15-19 години от средните училища в Ямбол и областта.

 Подготовка на младежки инициативи, проекти и европейско финансиране.

 Цикъл „Разработване на проектни идеи-структура,логическа рамка, бюджет. Привличане на партньори за реализиране на проекти. Управление и отчитане на проекти”, разпределен в 3 модула, за инициативни младежки групи.

 Младежко лидерство. Работа в екип. Ефективно общуване с институции и органи на управление.

 Разработване на проектни идеи по проблеми, свързани със селските райони - структура, логическа рамка, бюджет. Управление и отчитане на проекти.

 Вземане на решения. Умения за решаване на конфликти. Преодоляване на конфликти в училищна и обществена среда и други.

Дейностите са реализирани с успешното партньорство с община Тунджа, област Ямбол.

„Младежки информационно-консултантски център – област Ямбол “ е проект на сдружение с обществено-полезна дейност „Ямболски младежки информационен център“- град Ямбол, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), по подпрограма 1 :Младежки информационни – консултантски центрове(МИКЦ) на Министерството на младежта и спорта. Дейностите на центъра са насочени към млади хора от област Ямбол на възраст между 15 и 29 г., към лица активно работещи, с младежки организации, както и към млади хора в неравностойно положение.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top