ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИКЦ „МЛАД ГРАЖДАНИН 5” - ЯМБОЛ

 18 декември  178

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИКЦ „МЛАД ГРАЖДАНИН 5” - ЯМБОЛ

Младежки информационно-консултантски център - Ямбол отправя покана за участие в заключителна пресконференция, която ще се проведе на 19 декември 2017 г. от 11:00 часа, гр.Ямбол, ул.“Търговска” № 2, залата на МИКЦ - област Ямбол (бивши Профсъюзен дом).

МИКЦ „Млад гражданин 5” е проект, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ). 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top