ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ ПО ПРОЕКТ „МЛАД ГРАЖДАНИН 5” - ЯМБОЛ

 05 декември  267

ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ ПО ПРОЕКТ „МЛАД ГРАЖДАНИН 5” - ЯМБОЛ

От 1 до 3 декември 2017 г.  млади хора от гр. Ямбол и областта проведоха своя трети обучителен модул по проект „Млад гражданин 5” в хотел  „Калина” в Сливенски минерални бани.  Обучението е по проект, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта  (2016–2020), подпрограма1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), и се изпълнява от сдружение „Ямболски младежки информационен център”.

Двадесет младежи и девойки на възраст до 29 г.  от Ямболска област обсъдиха нови идеи за създаване на нови съоръжения за спорт  и почивка, направиха предложения за подобряване на градската средата и заявиха желание за активно участие в поддържането на местата за активен отдих.

Акцент на семинара беше успешното управление на хора, финансовите ресурси и информация, свързана с проекти, организиране на срещи и събития. Младите хора дискутираха как да мотивират своите приятели, за да се включат в провеждането  на инициативи и как да взаимодействат с медии.

Чрез работа по групи, участниците в семинара научиха повече за работата в екип, за генериране на идеи за проекти, за ефективна организация на проявите в тях.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top