За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
ПРОГРАМАТА „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА“  НА НФК Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 08 септември  25

Програмата „Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд „Култура” е отворена за кандидатстване.  Право да кандидатстват имат  юридически лица  с регистрация в  Национален [...]
#EUSOLIDINITYCORPS ФОТОКОНКУРС
 31 август  25

Какъв е Вашият вълшебен момент от Европейския корпус за солидарност при работа с възрастни хора? Споделете го и се присъединете към конкурса! 12-ият кръг на фотоконкурса #EUSolidinityCorps е отворен! Ако [...]
МЛАДЕЖКИ ГЛАС ПОЛУЧИ НАЦИОНАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ
 30 юли  25

Национално Сдружение „Младежки Глас“ получи официално признание за своята дейност и нейните мащаби, като това прави независимата неправителствена организация на младите хора в България, която изпълнява [...]
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КОНКУРСА ЗА ИСТОРИИ „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН“
 31 август  25

Ако сте по-големи от 18 години, можете да се включите в конкурса, като пишете истории за финансиран от ЕС проект или програма във вашата страна. За да участвате в конкурса „Европа в моя регион“, трябва да [...]
ФОТОКОНКУРС: КУЛТУРАТА НА ЕВРОПА БЛИЗО ДО ВАС!
 23 август  25

Това лято използвайте страхотната възможност да отпразнувате културата и новите преживявания в Европа. Присъединете се към фотоконкурса, организиран от Европейската комисия! Всичко, което трябва да направите, за [...]
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ГРАНТОВО СЪФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ
 30 септември  25

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на дейности на организации за ангажиране на [...]
 Брой финансирани младежки проекти през 2017 г.

БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2017 Г.

Брой предоставени младежки услуги през 2017 г.

Брой проведени семинари и обучения през 2017 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top