За нас

Вижте още

Дирекция „Младежки политики“ към Министерство на младежта и спорта планира и изпълнява националната политика за младежта.   

Новини

Вижте още
НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА НДЕФ
 06 май  25

На 6 май 2019 г.  изтича срокът за участие в конкурса за литературно есе за Националната награда за природозащита „Мими Праматарова“. Той е организиран за тринадесета поредна година от Националния [...]
ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА С КАМПАНИЯ В ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНИТЕ ВИДОВЕ
 22 април  25

Мотото на инициативите за Деня на Земята 22 април – „В природата нищо не съществува само“ (Рейчъл Карсън, 1962), акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има [...]
ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ: МЛАДИТЕ СА НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА БЪЛГАРИЯ
 19 април  25

Младите са най-ценният ресурс на всяка страна. За нас е важно да изработим новата Национална стратегия за младежта чрез диалог с младите хора. Стратегията е един от основните приоритети на Министерство на младежта и спорта [...]
НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
 19 април  25

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 098 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява незначително - с 48, [...]
ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ОБСЪДИ С МЛАДИТЕ ХОРА НА РУСЕ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2020-2030) #ЗАЕДНО
 19 април  25

Искаме заедно с Вас да идентифицираме основните цели, които смятате за важни, каза зам.-министър Павлов на младите хора. Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе среща с младите хора в Русе по [...]
ТРИ ДЕЙНОСТИ НА НМФ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
 17 април  25

Национален младежки форум  Ви кани да се включите в три дейности, които организират във връзка с изборите за Европейски парламент. # Национален Младежки Форум се включва в кампанията за изборите за [...]
Брой финансирани младежки проекти през 2017 г.

БРОЙ ОБХВАНАТИ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ 2017 Г.

Брой предоставени младежки услуги през 2017 г.

Брой проведени семинари и обучения през 2017 г.

Действай – въздействай

Вижте още
Back To Top